Disclaimer / Informatie

Nieuwstip? Bel onze tiplijn!: 06 55 86 37 72

Doel van deze website
Deze website is gemaakt met het doel om onze bezoekers te informeren vanuit een journalistiek oogpunt.

Algemeen
Zevenaar112 verleent u hierbij toegang tot www.Zevenaar112.nl (de Website) en wilt u informeren vanuit een journalistiek oogpunt. Zevenaar112 behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Zevenaar112 spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zevenaar112. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zevenaar112, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Ik sta ongewenst op een foto. Mogen jullie dit zomaar doen?
In principe valt fotografie onder de vrije nieuwsgaring. Alles vanaf de openbare weg mag door ons worden vastgelegd op foto en worden gepubliceerd. Nederland is immers een vrij land. Uiteraard willen wij met onze foto’s niemand in verlegenheid of diskrediet brengen. In principe proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen om slachtoffers te fotograferen.